English

Atiker Europe Živinice

 

More Info

ATIKER: “A GLOBAL BRAND FROM TURKEY” Korporacija Atiker Metal osnovana je od strane Mehmet Ali Atikera 1970 s ciljem proizvodnje čeličnih cijevi za bušotine u dubokim vodama.

Adresa: Magistralni Put – Maline bb Živinice
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 744 091

Fax: +387 35 744 093

Besplatna linija: 080 02 11 11

Email:[email protected]

 

Atiker Europe Sarajevo

 

More Info

ATIKER: “A GLOBAL BRAND FROM TURKEY” Korporacija Atiker Metal osnovana je od strane Mehmet Ali Atikera 1970 s ciljem proizvodnje čeličnih cijevi za bušotine u dubokim vodama.

Adresa: Džemala Bijedića 197, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 617 017

Fax: +387 33 617 017

Besplatna linija: 080 02 11 11

Email:[email protected]

 

Atiker Europe Mostar

 

 

More Info

ATIKER: “A GLOBAL BRAND FROM TURKEY” Korporacija Atiker Metal osnovana je od strane Mehmet Ali Atikera 1970 s ciljem proizvodnje čeličnih cijevi za bušotine u dubokim vodama.

Adresa: Bišće Polje bb, Mostar 88000, Bosna i Hercegovina

Besplatna linija: 080 02 11 11

Email:[email protected]